prof.dr. Annette Harder benoemd tot voorzitter bestuur van OIKOS


prof.dr. Annette Harder benoemd tot voorzitter bestuur van OIKOS

De onderzoekschool OIKOS verzorgt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan promovendi op het terrein van de Grieks-Romeinse oudheid en stimuleert en coördineert het wetenschappelijk onderzoek op datzelfde terrein.

Prof. Harder (1952) studeerde klassieke talen in Groningen en Oxford. Promotie in Groningen over twee verloren tragedies van Euripides (1985). Werkzaam bij het Lexikon des frühgriechischen Epos in Hamburg (1980-81), bij de Univ. Utrecht (1981-1986) en als NWO postdoc en vervolgens universitair docent in Groningen (1986-1991). Hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen sinds 1991.

Belangrijkste relevante lidmaatschappen en functies:
- organisator van de tweejaarlijkse internationale Groningen Workshops on Hellenistic Poetry (sinds 1992)
- vice-voorzitter Stichting voor LMT van NWO (1994-1999)
- lid bestuur onderzoeksschool OIKOS (sinds 1996)
- lid en voorzitter opleidingscommissie OIKOS (sinds 1996)
- lid Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen van NWO (sinds 2001)
- director of studies Researchmaster Classical, Medieval and Renaissance Studies (2003-2006)
- lid KNAW (sinds 2005)

Onderzoek:
- Hellenistische poëzie, vooral Callimachus
- literaire papyri
- Griekse tragedie
- Griekse literatuur in culturele en politieke context

Voor nadere informatie:
OIKOS: [oikos@let.leidenuniv.nl];
[i.sluiter@let.leidenuniv.nl]
prof.dr. M.A. Harder: [m.a.harder@rug.nl] tel. 050-3636022/3636050