Voordracht over de vrouwelijke hoogleraar


Voordracht over de vrouwelijke hoogleraar

8 november 2006
De bijeenkomst werd geopend door minister Maria van der Hoeven.
Hierna hield Evelien Tonkens haar voordracht over de vrouwelijke hoogleraar.