Landelijke Bijeenkomst met Simone Buitendijk in Utrecht


4 Apr 2013

Landelijke Bijeenkomst met Simone Buitendijk in Utrecht

Op donderdag 4 april a.s. vindt de volgende landelijke bijeenkomst plaats in de Faculty Club van de Universiteit Utrecht. Spreker is: prof.dr. Simone Buitendijk, vice-rector van de Universiteit Leiden, haar voordracht is getiteld: Gender balance in de Europese research agenda: kan Nederland nog achterblijven?

U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen, het programma luidt als volgt:

17.30-18.30 uur netwerkborrel
18.30-21.00 uur diner buffet met een voordracht van Simone Buitendijk en discussie.

Aanmelden kan via info@lnvh.nl o.v.v. eventuele dieetwensen. Voor de bijeenkomst wordt een eigen bidrage van 30 euro pp gevraagd, over te maken op rekeningnr.: 48 56 61 942 tnv stichting LNVH te Utrecht