Congres en afscheidscollege Toine Lagro-Janssen


5 Jul 2013

Congres en afscheidscollege Toine Lagro-Janssen

Op 5 juli 2013 vindt in Nijmegen van 9-15 uur het congres Gender-sensitive medicine: from science to education & care plaats, om 16 uur gevolgd door de afscheidsrede van Toine Lagro-Janssen. Voor inhoudelijke informatie en aanmelding klik hier

Gender-sensitive medicine: from science to education & care.
Congres  UMC St Radboud, Vrouwenstudies Medische Wetenschappen  

Organisator: UMC St Radboud Nijmegen unit Vrouwenstudies Medische Wetenschappen van de afd. Primary & Community Care

Het congres over gender-sensitive medicine heeft ten doel het thema onder de aandacht van eerstelijns zorgverleners te brengen. Huisartsen, as ha, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, eerstelijns onderzoekers, kader-huisartsen worden  geïnformeerd door kennisoverdracht en geënthousiasmeerd door actieve participatie in workshops.

Het wetenschappelijke doel bestaat uit het bieden van een overzicht en het verbinden van wetenschapsresultaten van de thema’s van Vrouwenstudies Medische Wetenschappen aan (post-)academisch onderwijs en innovative zorg in de Eerstelijn.  De onderzoeksthema’s  zijn 1) Gender-based violence, 2) Gender-sensitive care, 3) Gender and the pelvic floor en 4) Gender in Medical Education. Op alle 3 gebieden heeft de afgelopen 15 jaar onderzoek naar de rol van gender plaatsgevonden. Hieruit vloeiden voort: internationale contacten en deelname aan belangrijke projecten.

Het congres biedt een forum waar excellente internationale wetenschappers op de 4 gender gerichte thema’s, hun inzichten en onderzoeksresultaten presenteren aan een publiek van Nederlandse wetenschappers, medische opleidingen en  zorgverleners ten behoeve van uitwisseling en verdere uitwerking in de praktijk. Het resultaat bestaat uit toename van kennis op de 4 thema’s, actieve particiaptie in werkgroepen leidend tot onderwijs- en zorgvernieuwing.

Programma: 9.00-15.00 uur: 

Ochtend:     -        Opening van het congres met toelichting van de 4 thema’s,
- 4 keynote lezingen door vooraanstaande internationale sprekers  o.a. Harriet MacMillan,  Elizabeth Yano, en  Eva Samuelson

Middag:       -         3 workshops die aansluiten aan de 4 thema’s
-Posterpresentaties

Aansluitend om 16.00 uur: afscheidsrede Toine Lagro-Janssen