Producten, diensten en patenten gevraagd.


Producten, diensten en patenten gevraagd.


Dit jaar bestaat de Technische Universiteit Eindhoven 50 jaar. Een van de lustrumactiviteiten is het aantrekken van 5 of 6 vrouwelijke UHD's.
Bij hun installatie in september 2006 is een tentoonstelling/beurs voorzien van de in productie genomen producten en diensten die een uitvloeisel zijn van onderzoek door vrouwelijke (oud) TU/e-ers. Het varieert van nieuwe hartkleppen tot gerealiseerde stedenbouwkundige plannen; van bij een pakje becel verkrijgbare activiteitsmeters tot nieuw vormgegeven wetenschappelijke tijdschriften. En ook handelsedities van nog immer verkrijgbare boeken horen er toe, evenals nog niet commercieel uitgebuite patenten.
De Technische Universiteit heeft nooit bijgehouden wat er van de nieuwe kennis terecht gekomen is en dus ook niet wat vrouwen bijdroegen aan de economische innovatie.
Vandaar deze oproep: mail mij s.v.p. op j.e.m.h.v.bronswijk@tue.nl de relevante namen, producten en e-mail adressen.