Prof.dr. Anne Cutler


20 Sep 2012

Prof.dr. Anne Cutler

Prof.dr. Anne Cutler, directeur van het Max Planck Instituut voor Psycholinguistics en hoogleraar Vergelijkende Taalpsychologie aan de Radboud Universiteit, geeft op 20 september 2012 om 15 uur haar afscheidscollege getiteld: 
Eentaalpsychologie is geen taalpsychologie (Part II).
Locatie: Aula van de Radboud Universiteit - Comeniuslaan 2 - Nijmegen

Prof.dr. Anne Cutler en oratie prof.dr. Anne Cutler