Prof.dr. Sasakia Lavrijssen


21 Sep 2012

Prof.dr. Sasakia Lavrijssen

Prof.dr. Saskia Lavrijssen, hoogleraar Consument en Energie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, spreekt op 21 september 2012 haar oratie uit.
Locatie: Aula - Singel 411 - Amsterdam

Prof.dr. Saskia Lavrijssen