Wisselleerstoel voor vrouwelijke wetenschappers


Wisselleerstoel voor vrouwelijke wetenschappers

De benoemingsadviescommissie Valkhofleerstoel van UMC St Radboud stelt het op prijs vóór 10 mei 2006 namen te vernemen van binnen- en/of buitenlandse vrouwelijke kandidaten die voor benoeming in aanmerking zouden kunnen komen. Zie voor meer informatie het Intranet/Home/tabblad Informatie.