Landelijke Bijeenkomst Utrecht


19 Apr 2012

Landelijke Bijeenkomst Utrecht

Op 19 april 2012 organiseert het LNVH van 17.00-21.00 uur een centrale landelijke bijeenkomst in de Faculty Club van de Universiteit Utrecht.

Prof.dr. Pearl Dykstra, vice-president van de KNAW en hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit zal spreken over wat de KNAW doet om de positie van vrouwen in de wetenschap te verbeteren, en op basis van eigen onderzoek ingaan op het beleid rond families en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Haar voordracht is getiteld: De positie van vrouwen in wetenschap en familie.

Aanmelden kan tot 12 april 2012 via: info@lnvh.nl, graag onder vermelding van eventuele dieetwensen.
Voor de bijeenkomst wordt een eigen bijdrage gevraagd van 30 euro, over te maken op rekeningnr: 48.56.61.942 tnv stichting LNVH.