VU, Goed voorbeeld doet goed volgen


VU, Goed voorbeeld doet goed volgen

De Vrije Universiteit viert sinds 20 oktober 2004 haar vijfentwintigste lustrum.

In dit lustrumjaar is onder meer besloten tot het instellen van vier bijzondere wisselleerstoelen. Binnenkort worden vier talentvolle vrouwelijke wetenschappers benoemd tot hoogleraar in de beide betafaculteiten van de VU. Zij vormen de eerste generatie die deze vier lustrumleerstoelen, die zijn vernoemd naar dr. Fenna Diemer-Lindeboom, voorvechtster van vrouwenbelangen uit het VU-verleden, gaan bezetten. Het is de bedoeling bij elk lustrum deze leerstoelen voor een periode van vijf jaar aan nieuwe vrouwelijke talenten uit verschillende VU-faculteiten toe te wijzen.
De VU is trots op deze belangrijke stap vooruit naar een meer evenwichtige vertegenwoordiging van de seksen onder professoren.