Afscheidscollege Janneke van Mens-Verhulst


Afscheidscollege Janneke van Mens-Verhulst

AFSCHEID JANNEKE VAN MENS-VERHULST
bijzonder hoogleraar vrouwengezondheidszorg aan de Universiteit voor Humanistiek

1 november 2006

13.00 – 15.00 uur: Symposium ‘Ontwikkelingen in de Vrouwengezondheidszorg: Verleden en Toekomst’
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Drift 6, Utrecht
Aanmelden: bij L.Bendien@uvh.nl.
Let op : er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.


16.00 – 16.45 uur: Afscheidscollege `Werken aan de hulpverlening: van tweerichtingsverkeer naar kruispuntdenken’
16.45 – 17.00 uur: Toespraken
17.00 – 18.30 uur: Receptie

Locatie: Academiegebouw UU, Domplein 29, Utrecht
Ceremoniemeester: dr. E.M.Woertman (e.m.woertman@fss.uu.nl)

Hoogleraren worden verzocht voor deelname aan het cortège om 15.45 uur in toga aanwezig te zijn in de F.C.Donderszaal.

Meer informatie op www.uvh.nl


Janneke van Mens-Verhulst heeft zich na haar doctoraal examen andragologie aan de Universiteit van Amsterdam onafgebroken ingezet voor verbetering van de gezondheidszorg. Zij begon hiermee bij de geneeskundige faculteit van Universiteit Utrecht, met de training tweezijdige communicatie voor aanstaande artsen. Later heeft ze dit voortgezet in de faculteit sociale wetenschappen bij achtereenvolgens de vakgroepen andragologie, klinische psychologie en gezondheidspsychologie. Vanaf 1980 speelden vrouwenstudies hierin een voorname rol. In 1988 promoveerde ze op ‘Modelontwikkeling voor Vrouwenhulpverlening’.

Dankzij haar bijzonder hoogleraarschap aan de Universiteit voor Humanistiek, aanvankelijk op de Ribbius Peletierleerstoel en later vanwege de Stichting Vrouwengezondheidszorg, heeft ze het gedachtengoed van de vrouwenhulpverlening verder kunnen helpen ontwikkelen en verspreiden. Dit heeft een logisch vervolg gekregen in haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het gebied van diversiteit in de zorg, met bijzondere aandacht voor de kruispunten van gender, etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur en klasse.

Janneke gaat freelance verder. Zie www.vanmens.info/verhulst. Ze blijft de komende jaren ook nog bereikbaar via j.vanmens-verhulst@fss.uu.nl.

U kunt hier bovenstaande tekst als pdf-tekst opvragen afscheidscollege Van Mens-Verhulst.