Vitaal-kwartaallezing


21 Mar 2012

Vitaal-kwartaallezing

In de eerste kwartaallezing van 2012 wil het vrouwennetwerk van het LUMC (VITAAL) debatteren over de vraag: Hoe kunnen we de werkomgeving van artsen aantrekkelijk houden voor zowel mannen als vrouwen?
Doel is met afdelingshoofden en leden van Vitaal te bespreken hoe de kweekvijver van vrouwelijke talent vergroot kan worden en good practice voorbeelden van HRM-instrumenten uit te wisselen.

Programma (voordrachten incl. 10 min. discussie):
16.00 zaal open
16.15 opening door prof. dr. E.C. Klasen (lid Raad van Bestuur en decaan) met visie en strategie van Raad van Bestuur, urgentie voor RvB, rapportage Charter naar de top / cijfers en handreikingen HRM-beleid
16.30 Lodewijk Schmit Jongbloed (arts MBA, LSJ Medisch Projectbureau) over loopbaanverloop van artsen, uitstroom onder AIOS en mogelijke factoren die samenhangen met de werkcultuur. Schmit Jongbloed doet promotieonderzoek naar de arbeidstevredenheid onder medici in diverse leeftijdsfasen
17.00 Prof. dr. Jaap Hamming (opleider chirurgie) over belang van diversiteit in samenstelling van teams en good practice voorbeelden
17.30 borrel
Locatie: collegezaal 4 LUMC