HET M-WOORD: Symposium Centrum voor Gender en Diversiteit (UM)


2 Mar 2012

HET M-WOORD: Symposium Centrum voor Gender en Diversiteit (UM)

HET M-WOORD: Symposium Centrum voor Gender en Diversiteit
Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Maastricht

Per 1 september 2011 legde prof.dr. Maaike Meijer haar directeurschap van het Centrum voor Gender en Diversiteit (CGD) neer. Zij heeft het CGD geleid vanaf 1 september 1998. Uiteraard laat het CGD de beëindiging van haar directeurschap niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom is een feestelijk symposium georganiseerd, getiteld “Het M-woord” op 2 maart 2012 in Maastricht. Collega’s van het CGD en de capaciteitsgroep Letteren en Kunst, alsmede collega’s genderstudies van de zusterfaculteiten elders in het land, zullen hun licht laten schijnen over de culturele betekenissen van moeders, moederen en moederschap: werkende moeders, geleerde moeders, ontaarde moeders, momism, materiële moeders, moordende moeders, maternalism, moederende mannen, nepmoeders, bejaarde moeders, maternal thinking ..., dit alles zal de revue passeren.

Aanvang 12.00 uur.
Kijk voor het programma op de website van het CGD.
Locatie: De Groote Sociëteit, Vrijthof 36, 6211 LE Maastricht
Deelname aan dit symposium is gratis, maar wel graag opgeven voor 15 februari 2012 middels een e-mail aan Wilma Lieben