Mevrouw de Professor en ik


7 Dec 2011

Mevrouw de Professor en ik

U bent van harte uitgenodigd om op 7 december 2011 de laatste talkshow in de serie Mevrouw de Professor on Tour bij te wonen getiteld: Mevrouw de Professor en Ik van 14.30-17 uur
Locatie:  Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam - De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Vier sprekers gaan onder leiding van Sandra Rottenberg in gesprek over onze vrije wil:

  • Lydia Krabbendam, hoogleraar Onderwijsneuropsychologie (VU) onderzoekt de interactie tussen ons brein en onderwijs.
  • Martijntje Smits, ingenieur en filosoof (TNO, UTwente, TU/e, Radboud Universiteit) verdiept zich in de ethische vraagstukken die actuele ontwikkelingen in onze maatschappij, bijvoorbeeld de ontwikkeling van sociale robots, opwerpen;
  • Elies van Sliedregt, hoogleraar internationaal strafrecht en decaan van de rechtenfaculteit (VU), bestudeert de individuele en collectieve verantwoordelijkheid bij internationale delicten als genocide en misdrijven tegen de mensheid.
  • Frank van Mil, directeur Hans van Mierlo stichting, het wetenschapelijk bureau van D66, zal ingaan op de maatschappelijke consequenties van onze kijk op het individu.

Transmediamakers Inge Willems en Carolien Euser komen langs met Hoofdzaken. Zij zullen ter plekke ons brein onderzoeken. Hoe ervaren wij onze gedachten? Voeren wij de regie over onze gedachtenstroom en hoe?

14.30 uur ontvangst met koffie en Hoofdzaken
15.30 uur aanvang talkshow
17.00 uur drankje na afloop

Aanmelden kan tot 2 december 2011 gratis via deze link, kaartjes aan de deur kosten 10 euro.
Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 7 december a.s.