viering LNVH jubileum


6 Oct 2011

viering LNVH jubileum

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren viert zijn 10-jarig bestaan op 6 oktober a.s. met een feestelijke bijeenkomst in het Centraal Museum te Utrecht.
U bent daar van harte welkom, aanmelden t/m 30 september a.s. via: info@lnvh.nl.

Het programma luidt als volgt:

14.30-15.00   ontvangst met koffie/thee
15.00-15.15   opening door de voorzitter van het LNVH mevrouw Els Goulmy
                     ‘Terugblikkend vooruit’
15.15-15.30   aanbieding jubileumboek aan de voorzitter van het Rectorencollege
                    de heer Hans van Duijn
15.30-16.00   theepauze, muzikaal intermezzo door:
                    Mathilde Almekinders (viool)
                    Claudio Benito (flamenco-gitaar)
                    David Dekker (piano)
16.00-16.30   introductie en laudatio’s door de jury van de LNVH jubileumprijzen en
                    uitreiking door de secretaris-generaal OCW, de heer J. van der Vlist
16.30-17.30   voordrachten laureaten
17.30-18.30   borrel