Good practices at different places - Nijmegen


27 May 2011

Good practices at different places - Nijmegen

In mei 2011 bestaat Vrouwenstudies Medische Wetenschappen in Nijmegen 15 jaar. Dat wordt op 27 mei a.s. van 9-17 uur gevierd met een symposium over het belang van Gender en Sekse in het medisch onderwijs en de medische opleiding. Locatie: UMC St Radboud - Nijmegen

In 1997 werd na forse inspanningen van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) de bijzondere leerstoel Vrouwenstudies Medische Wetenschappen een feit. Voor 1997 bestond in Nijmegen al een goed lopend centrum voor vrouwenstudies, destijds onder leiding van Willy Jansen. Op 21 februari 1997 hield de kersverse professor Toine Lagro haar inaugurele rede onder de titel “De tweeslachtigheid van het verschil”. De VNVA heeft de leerstoel in de eerste jaren gefinancierd. Daarna heeft de Universiteit van Nijmegen dit overgenomen.

In de loop der jaren zijn er mooie initiatieven ontwikkeld zoals het opzetten van de kenniscentra SDMO (Sekse & Diversiteit in Medisch Onderwijs) en VALUE (Vrouwelijke Artsen Loopbaan Up-to-date en Evaluatie). Recent is de publicatie “Feiten en cijfers over (aanstaande) artsen m/v” uitgegeven in een samenwerkingsverband tussen het kenniscentrum VALUE en de VNVA zowel in een Nederlandse als in een Engelse uitgave. Dit geeft inzicht in de positionering en doorstroom van vrouwelijke artsen in de medische wetenschap.

De grote inzet en het niet aflatend enthousiasme van Toine Lagro zijn de basis van het grote succes van deze bijzondere leerstoel. Toine Lagro heeft zich de afgelopen 15 jaar de seksespecifieke geneeskunde en aandacht voor gender aspecten binnen de medische opleiding en praktijk in Nederland op de kaart gezet. De VNVA is trots dat zij aan de wieg heeft mogen staan van deze belangrijke leerstoel en zal dit gevoel ook onderstrepen door aan het jubileumsymposium een  financiele bijdrage te leveren.

Het symposium “Good practices at different places” heeft tot doel om een ontmoetingsplaats te creëren voor onderwijsmensen met kennis, belangstelling en die in staat zijn om gender en sekse aspecten in het medisch onderwijs en opleiding te implementeren.

Kort profiel vnVa De vnVa versterkt de positie van Nederlandse vrouwelijke artsen en de aandacht voor seksespecifieke geneeskunde. De vnVa neemt daartoe onder meer actief deel aan het publieke debat over zaken die van belang zijn voor de gezondheid van vrouwen en de rol van artsen hierin. Daarnaast ondersteunt zij vrouwelijke artsen via trainingen bij het functioneren binnen de dagelijkse medische praktijk. De leden van de vnVa, waaronder specialisten, huisartsen, sociaal-geneeskundigen, studenten en (basis)artsen werkzaam in de industrie of het onderzoek, ondersteunen en inspireren elkaar.