Uitnodiging presentatie boek prof.dr. Annemarie Mol


Uitnodiging presentatie boek prof.dr. Annemarie Mol

Uitnodiging presentatie boek prof.dr. Annemarie Mol [jan.2006]

Uitnodiging voor de presentatie van het boek "De logica van het zorgen, Actieve patiënten en de grenzen van het kiezen" van prof.dr. Annemarie Mol op dinsdag 14 februari 2006 om 17.00 uur in Amsterdam.

In en om de gezondheidszorg klinkt de roep om patiënten meer mogelijkheden te geven om te kiezen. Patiënten worden, met termen uit de politieke theorie, bestempeld als burgers die ruimte moeten krijgen voor het nemen van hun eigen beslissingen. Of ze heten, in economische termen, klanten die op de zorgmarkt tussen verschillende producten kiezen.

Annemarie Mol (Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan de Universiteit van Twente) stelt die terminologie en de logica die eraan vast zit aan de kaak. Ze zet tegenover de logica van het kiezen de logica van het zorgen. Goede zorg is in de westerse traditie lang stilzwijgend als ideaal gehandhaafd. Nu het niet langer vanzelfspreekt, wordt het tijd om er woorden voor te zoeken. Wat houdt goed zorgen eigenlijk in? Om die vraag te beantwoorden neemt dit boek een geval onder de loep: de zorg voor en van mensen met diabetes in Nederland.

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek zal op dinsdag 14 februari 2006 om 17.00 uur in De Balie -Kleine Gartmanplantsoen 5 te Amsterdam- een forum worden gehouden, met als deelnemers; Ingrid Baart (universitair docent afdeling Metamedica van het VU Medisch Centrum), Joost Hoekstra (hoogleraar Interne Geneeskunde bij het AMC, gespecialiseerd in de behandeling van en onderzoek naar diabetes) en Pieter Pekelharing (doceert ethiek bij de afdeling Wijsbegeerte van de UvA). Arend Jan Heerma van Voss (hoofdredacteur VPRO-radio) zal het forum voorzitten.

De bijeenkomst zal worden afgesloten met een borrel. U bent van harte welkom bij de presentatie. Mocht u bij de presentatie aanwezig willen zijn, dan kunt u telefonisch reserveren bij De Balie (020- 55 35 100).