Hooglerarenmanifestatie in toga


21 Jan 2011

Hooglerarenmanifestatie in toga

De  rectores van de Nederlandse universiteiten maken zich ernstig zorgen over de door het kabinet voorgestelde bezuinigingen in het Hoger Onderwijs. Zij willen laten zien dat het anders moet en anders kan en roepen alle hoogleraren op om op 21 januari a.s. deel te nemen aan een bijzondere academische zitting in Den Haag over de toekomst van het Hoger Onderwijs in Nederland.
Voorafgaand aan deze bijzondere academische zitting zullen alle deelnemende hoogleraren in cortège door de Haagse binnenstad trekken.
Deze professorenmanifestatie valt op dezelfde dag als het studentenprotest, maar valt daar - in tijdstip en plaats - niet mee samen. De hoop bestaat dat de manifestaties elkaar versterken en duidelijk maken dat het de universiteiten ernst is: wie bezuinigt op het Hoger Onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, bezuinigt op de toekomst van Nederland en doet in het bijzonder jonge mensen tekort.
Om het zowel studenten als hoogleraren mogelijk te maken naar Den Haag te gaan, zullen de universiteiten op 21 januari zoveel mogelijk een aangepast rooster draaien.

De rectores houden per universiteit de hoogleraren op de hoogte van alle praktische zaken.