Landelijke Bijeenkomst Rotterdam (EUR)


11 Nov 2010

Landelijke Bijeenkomst Rotterdam (EUR)

Op 11 november a.s. organiseert het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren i.s.m. het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren in restaurant Sienna op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam een Landelijke Bijeenkomst.

Thema: Wetenschappelijk publiceren  

Het programma luidt als volgt:

17.00 uur ontvangst

17.30 uur opening door de voorzitter College van Bestuur / EUR: Pauline van der Meer Mohr, en door de voorzitter van het ENVH en bestuurlid van het LNVH: Marise Born;

17.45 uur Ton van Raan, hoogleraar kwantitatief onderzoek naar de ontwikkeling van wetenschap en technologie en directeur CWTS Universiteit Leiden over: Het meten van wetenschappelijke prestaties 

18.15 uur Cock van Duijn, hoogleraar Genetische Epidemiologie (Erasmus MC), spreekt over hoe zij publiceert: Publiceren: grondbeginselen en nieuwe ontwikkelingen 

18.45 uur buffet en mededelingen LNVH

20.00 uur Peter van den Besselaar, bijz. hoogleraar Organisatiewetenschappen aan de VU en adviseur aan het Rathenau Instituut over verschillen tussen m/v: Verschillen mannen en vrouwen in hun publicatiestrategieën?

20.30 uur dessert met koffie en afsluiting

 Deze bijeenkomst is bestemd voor vrouwelijke hoogleraren en UHD’s en u bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Aanmelding via: info@lnvh.nl.

Als eigen bijdrage aan de bijeenkomst vraagt het LNVH u € 35,- over te maken op
rekeningnummer: 48.56.61.942 tnv stichting LNVH.