Landelijke Bijeenkomst Utrecht


13 Apr 2010

Landelijke Bijeenkomst Utrecht

Landelijke Bijeenkomst 13 april 2010

Op 13 april a.s. vindt de eerste Landelijke Bijeenkomst van 2010 van het LNVH plaats.
Locatie Faculty Club van de Universiteit Utrecht.
Aanvang 17 uur tot ongeveer 21.00 uur.

Programma:
17.00 - 18.00 Borrel, netwerken
18.00 - 21.00 uur Buffet, gastlezing, netwerken

Gastspreker is Prof.Dr. Petra Rudolf (RUG), zij spreekt over "Women in Science - why so few?"
Synopsis:
- Doen vrouwen anders onderzoek dan mannen? 
- Wordt de productiviteit van vrouwelijke onderzoekers anders beoordeeld dan die van hun mannelijke collega’s?
- Beoordelen vrouwen succes anders? 

Deze drie vragen worden op basis van vergelijkende studies in Europa, Japan en de VS – onderzoek naar het peer-review-systeem, het aantal publicaties van vrouwelijke en mannelijke onderzoekers en gedrag bij sollicitatiegesprekken - behandeld. 
Verder zal de wijze waarop vrouwelijke wetenschappers zichzelf zien en hoe zij door anderen worden beoordeeld, en hoe familie en werk elkaar beïnvloeden voor vrouwelijke en mannelijke wetenschappers worden becommentarieerd. 
Gebaseerd op de uit de verschillende studies volgende trends, zal Petra Rudolf enkele maatregelen voorstellen die kunnen bevorderen dat vrouwen binnen de wetenschap blijven en daarbij zal zij uitleg geven over het Rosalind Franklin programma van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het is de eerste Landelijke Bijeenkomst die ook toegankelijk is voor vrouwelijke UHD's! Aanmelding via info@lnvh.nl

U wordt vriendeljike verzocht om bij aanmelding direct 35 euro over te maken op rekeningnummer 48.56.61.942 ter attentie van LNVH in Den Haag onder vermelding van Landelijke Bijeenkomst Utrecht 13 april