Afscheidscollege Marita Mathijsen


30 Oct 2009

Afscheidscollege Marita Mathijsen

Prof.dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen geeft op 30 oktober a.s. haar afscheidscollege Moderne Nederlandse Letterkunde in de aula van de Universiteit van Amsterdam.

Locatie: Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam.

zie verder: Marita Mathijsen