7th European Feminist Research Conference


4 Jun 2009

7th European Feminist Research Conference

groot internationaal feministisch congres in Utrecht  

De Universiteit Utrecht is van 4 t/m 7 juni het middelpunt van onderzoek op het gebied van genderstudies en van feministische kunst. Dan vindt een groot internationaal feministisch congres plaats dat behalve een wetenschappelijk programma ook allerlei culturele activiteiten omvat en een publieksdebat met o.a. Hedy d'Ancona en Tweede Kamerlid Khadija Arib. Het is de eerste keer dat een editie van de 7th European Feminist Research Conference in Nederland plaatsvindt.

Publieksdebat

Op zaterdag 6 juni vindt een groot publieksdebat plaats met als thema ‘Machtige Vrouwen'. Bekende Nederlandse sprekers gaan met elkaar in debat over de beeldvorming rondom vrouwen in topposities en over hoe vrouwen The Old Boys Network op bestuurlijk niveau open kunnen breken. Sprekers zijn:

  • Hedy d'Ancona (oprichter en oud-hoofdredacteur van feministisch maandblad Opzij, oud-staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, oud-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)
  • Sadik Harchaoui (voorzitter Raad van Bestuur van Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling te Utrecht)
  • Khadija Arib (Tweede Kamerlid, Partij van de Arbeid)
  • Liesbet van Zoonen (hoogleraar Media en Populaire Cultuur, UvA)
  • Trudy Blokdijk (voorzitter Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders)

Het debat is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

Culturele activiteiten

Parallel aan het wetenschappelijke programma van het congres zijn er verschillende culturele activiteiten:

  • Speciaal voor het congres wordt bij de Universiteit Utrecht, in het Educatorium in de Uithof, een tentoonstelling samengesteld met uiteenlopende kunstwerken van internationaal vooraanstaande kunstenaars. De kunstwerken gaan in op actuele feministische vragen en staan kritisch tegenover de verschillende geopolitieke posities van vrouwen vandaag de dag. De tentoonstelling is gratis te bezoeken, ook voor wie niet deelneemt aan het congres.
  • Basis voor Actuele Kunst Utrecht en het Van Abbemuseum in Eindhoven presenteren een dubbeltentoonstelling van de Kroatische fotografe en performance-kunstenares Sanja Iveković. Een centrale plaats in haar werk hebben de val van de socialistische regimes en de triomf van de markteconomie, en de effecten daarvan op de levensomstandigheden, in het bijzonder die van vrouwen. Voor de congresgangers zijn bezoeken aan deze tentoonstellingen voorzien.
  • In het Museum voor Moderne Kunsten in Arnhem is een tentoonstelling te zien over feminisme en kunst van 1969 tot 2009. Ook hier worden de congresgangers ontvangen.

Studentendag

Op 4 juni organiseert WeAVE, het internationale studentennetwerk voor genderstudies, een studentendag over loopbaanontwikkeling en professionalisering op het gebied van genderstudies. In workshops komen onderwerpen aan bod als 'The Pleasures and Problems of Publishing' en 'How to live a life beyond heteronormativity at the university and in the labour market'.

Meer informatie

www.7thfeministconference.org