LNVH krijgt Sofokles-subsidie voor pilotproject Netwerken


LNVH krijgt Sofokles-subsidie voor pilotproject Netwerken

LNVH Netwerken, Netwerken voor vrouwen in hogere functies bij de Nederlandse universiteiten en UMC's: een pilotproject bij UU en UvA

Doelstellingen van het project:
Het opzetten en op practische wijze begeleiden en vormen van netwerken in de pilot universiteiten UU en UvA en de daarmee verbonden UMC's, zodat zij ingezet kunnen worden t.b.v. het behalen van de Lissabon-norm t.a.v. de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies in het hoger onderwijs. Het gaat dus om een goede wetenschappelijke onderzoeksbasis, om zinvolle lokale netwerken van vrouwelijke hoogleraren, waar relevant ook van/met UHD's en UD's alsmede hoger OBP en de instrumenten die daarbinnen t.a.v. de doelstellingen zullen werken. Lokaal, in de zin van georganiseerd per universiteit/UMC, en daarbinnen waar zinvol per faculteit of andere deel- of affiniteitsgroep/segment.
De uiteindelijke doelstelling is om de netwerken een instrument te doen zijn om de de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in het hoger onderwijs te bevorderen.

Op Intranet (Home, Informatie) treft u het inhoudelijke deel aan van de projectaanvraag.