Werkdruk: plannen van universiteiten


24 Apr 2018

Werkdruk: plannen van universiteiten

VSNU

Veranderingen in de wetenschappelijke omgeving vragen veel van medewerkers: meer verantwoording, druk om wetenschappelijke artikelen te publiceren en onderzoeksgeld aan te vragen, meer taal- en lesvaardigheid in het Engels, digitalisering van het onderwijs en toenemende begeleiding van studenten. Bovendien maakt onzekere financiering het steeds lastiger medewerkers een vast contract aan te bieden. Universiteiten zoeken naar mogelijkheden om werkdruk en onzekerheid te verlichten.

De plannen van de universiteiten op dit thema zijn inmiddels in te zien via de website van de VSNU.