Doorstroming vrouwen naar de subtop: it takes two to tango


Doorstroming vrouwen naar de subtop: it takes two to tango

Er zijn signalen dat het percentage vrouwen in raden van bestuur (RvB) en raden van commissarissen (RvC) achterblijft. Daarnaast is de kweekvijver voor topvrouwen kleiner geworden. Hierdoor blijft potentieel vrouwelijk talent onbenut. Deze constatering maakt de urgentie van aandacht voor de doorstroming van vrouwen naar de subtop zichtbaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Panteia en La Red gevraagd onderzoek naar de doorstroming van vrouwen naar de subtop uit te voeren.

Lees hier verder