Oratie Y.W.M. Benschop


Oratie Y.W.M. Benschop

16 februari 2007
Yvonne Benschop, Hoogleraar Organizational Behavior, Faculteit der Managementwetenschappen

Van lippendienst tot tegengas
Een kritische benadering van gender in organisatieverandering

Samenvatting

Waarom veranderen organisaties niet? Decennialang zijn organisaties al bezig om meer vrouwen in de top te krijgen. Met mager succes. Organisaties leren op dit terrein niet of nauwelijks. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat 'het glazen plafond' nog steeds wordt gedefinieerd als het dominante probleem, en dat maatregelen zich alleen richten op het doorbreken daarvan. Dus krijgen vrouwen trainingen of mentoren die hen moeten veranderen. Organisaties veranderen niet, er wordt eenzijdig gesleuteld aan vrouwen. De organisatieprocessen die ongelijkheid tussen de seksen produceren blijven zo intact. Een complexere visie op de werking van gender in organisaties kan nieuw licht werpen op die processen. Binnen organisaties zijn dynamische sociale processen gaande, en gender is zo’n proces. Het gedrag bijvoorbeeld dat mensen vertonen als zij netwerken opbouwen en onderhouden, (re)produceert tegelijkertijd onderscheid tussen vrouwelijkheid en mannelijkheid en tussen vrouwen en mannen. Door de micropolitiek van gender in netwerken te bestuderen, en dus te bezien hoe individuen en groepen formele en informele macht gebruiken om hun doelen in de organisatie te bereiken, wordt zichtbaar hoe macht werkt in dagelijkse sociale praktijken. Dat inzicht kan verandering in de genderverhoudingen een stap dichterbij brengen.