Prof.dr. Anne Mie Emons benoemd in China


Prof.dr. Anne Mie Emons benoemd in China

Al vele jaren werkt zij nauw samen met prof. dr. Chun-Ming Liu. Anne Mie vertelt: "Hij is moleculair bioloog en ik ben celbioloog. Dat blijkt vaak een goede basis voor samenwerking." Chun-Ming Liu promoveerde in de VS en was groepsleider bij PRI. In 2006 ging hij terug naar China om daar een laboratorium op te zetten. Hij werd directeur van het Center for Signal Transduction and Metabolomics van IB-CAS in Beijing, volgens Anne Mie een kopie van het lab in Wageningen. Chun-Ming Liu wilde het contact met Wageningen UR en in het bijzonder Anne Mie Emons niet verloren laten gaan en vroeg haar nog datzelfde jaar voor een cursus van 12 colleges plantencelbiologie aan Chinese studenten. Zij geeft nu alweer voor het derde jaar tevens 12 colleges ‘Philosophy and Practices of Sciences', zoals zij toelicht: "Van Aristoteles tot systeembiologie." Om haar werkzaamheden een betere onderbouwing te geven wordt zij op 18 september in Beijing officieel aangesteld als honorary professor. Anne Mie verheugt zich geweldig op deze bijeenkomst en zegt ook bijzonder blij te zijn dat haar echtgenoot en één van haar kinderen hierbij aanwezig kunnen zijn evenals haar PhD student Ying Zhang en assistent professor Tijs Ketelaar.

Anne Mie Emons is al jaren bestuurslid en sinds kort penningmeester van het LNVH. De bestuursleden bezoeken regelmatig o.a. de leiding van wetenschappelijke instellingen en bewindslieden. Anne Mie weet zeker dat zij worden gehoord en dat zij ook iets voor elkaar krijgen. Zij benadrukt: "In Nederland is 10% van de hoogleraren vrouw. Als je ervan uitgaat dat 50% van de mensheid bestaat uit vrouwen en de intellectuele capaciteiten gelijk zijn verdeeld, dan wordt een belangrijk deel van het intellectueel potentieel dus niet benut." Anne Mie stimuleert het Tenure track-beginsel, een loopbaantraject voor wetenschappelijke medewerkers dat veel aandacht besteedt aan het begeleiden en bevorderen van onderzoek, onderwijs- en managementvaardigheden.