Diversiteit op werkvloer kan seksuele intimidatie tegengaan


20 Mar 2018

Diversiteit op werkvloer kan seksuele intimidatie tegengaan

Science Guide - Ingeborg van der Ven

De minister van OCW zet in op een verduidelijking van seksualiteit in het curriculum en meer maatregelen rondom emancipatie op topposities. "Het heeft een positieve impact op de cultuur op de werkvloer en het kan ook bijdragen aan een prettige en veilige werkomgeving." 

22 februari vergaderde een kleine groep Kamerleden laat op de avond met ministers Graperhaus en Van Engelshoven en staatssecretaris Van Ark over seksuele intimidatie op de werkvloer. Afwachtend op onderzoeken en Kamerbrieven konden de bestuurders nog weinig toezeggingen doen. De problematiek wordt wel erkend en het lijkt erop dat met name het versterken van de rol van de vertrouwenspersoon en verdere emancipatie en diversiteit inzet zijn tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. 

Lees verder op  scienceguide.nl