Volledig vrouwelijke oppositiecommissie


14 Mar 2018

Volledig vrouwelijke oppositiecommissie

University of Amsterdam

Op 9 maart jl. verdedigde Anneloes Opperhuizen haar proefschrift aan de Faculteit der Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek laat zien hoe een verstoord dag- en nachtritme invloed heeft op ons metabolisme. Uiteraard een bijzondere gebeurtenis in de academische loopbaan, niet in de laatste plaats omdat de promotiecommissie enkel vrouwelijke opponenten kent. De promovenda stuurde in overleg met haar promotoren op het uitnodigen van uitsluitend vrouwelijke commissieleden, om te laten zien dat er geen excuus is voor een onevenwichtige m/v-verdeling in de promotiecommissies. Meer weten over het onderzoek? Zie http://www.kalsbeekgroup.nl/rhythm-of-feeding.html