Caren van Egten in Raad van Toezicht


Caren van Egten in Raad van Toezicht

Caren van Egten in Raad van Toezicht [persbericht UU 14-09-2005]

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft prof.dr. Caren A. van Egten RA benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht. Van Egten is per 1 september 2005 benoemd tot en met 31 augustus 2009.

Caren van Egten (1958) is bij Capgemini Consulting als vice-president verantwoordelijk voor de adviesgroep Openbaar Bestuur. Daarnaast is zij als hoogleraar management control en bestuurlijke informatieverzorging verbonden aan de postdoctorale opleiding tot controller in de publieke en non-profit sector van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is afgestudeerd in de biologie aan de Universiteit Utrecht (1987), en als bedrijfseconoom (1988) en registeraccountant (1990) aan de Vrije Universiteit. Ze promoveerde in 1994 op de dissertatie ‘Kwaliteit van Bestuurlijke informatie’. Van Egten bekleedt verschillende nevenfuncties. Zij is onder meer bestuurslid van de stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en lid van het audit committee van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Raad van Toezicht
De overige leden van de Raad van Toezicht zijn: voorzitter drs. M.H. Meijerink, oud-voorzitter VSNU, drs. E.H.T.M. Nijpels (vice-voorzitter), Commisaris van de Koningin Provincie Friesland, mr. H. van den Broek, oud-Minister van Buitenlandse Zaken, oud-lid Europese Commissie, en drs. F. Sybesma, lid Raad van Bestuur DSM.

Meer informatie
Drs. Ludo Koks, woordvoerder Universiteit Utrecht, telefoon (030) 253 2501, email L.P.M.Koks@uu.nl

Bron: www.uu.nl (nieuws)