Holm koninklijke onderscheiding


Holm koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor mevrouw prof.dr. J.D. Holm te Haren

Mevrouw Jozina Pieternella Holm, geboren op 19 augustus 1945 te Groningen en wonende Lutsborgsweg 15 te Haren, is op 23 mei 2005 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding wordt op 3 juni 2005 uitgereikt door de burgemeester van Haren, de heer A.J. Gerritsen, ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw Holm als hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen.

Mevrouw Holm studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij zich in het toenmalige Academisch Ziekenhuis specialiseerde in de gynaecologie en waar zij promotieonderzoek verrichtte op het gebied van pijnbestrijding bij de bevalling en waar zij in 1982 promoveerde. Vervolgens was zij werkzaam in het Haagse Ziekenhuis Leyenburg, waar zij het eerste vrouwelijke afdelingshoofd werd en de eerste vrouwelijke opleider in haar dicipline. In 1996 volgde haar benoeming in Groningen. Vanaf die tijd is zij hoogleraar Klinische Obstetrie aan de RUG/AZG en als zodanig is zij de eerste vrouwelijke hoogleraar verloskunde en gynaecologie in Nederland en vervulde zij een rolmodel voor veel vrouwelijke collega’s en een bijzondere voorbeeldfunctie en was daarnaast hoofd van de onderafdeling Obstetrie, lid van het dagelijks bestuur van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie en waarnemend opleider. Tevens vervulde en vervult mevrouw Holm beroeps- en discipline gerelateerde nevenfuncties.

1988-1997 lid van het Concilium Obestetricum et Gynaecologicum;

1991-1997 bestuurslid en vice-voorzitter (1993-1995) en vanaf 1995 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Als zodanig was zij de eerste voorzitter.

1994-1998 lid van de adviescommissie van de Gezondheidsraad voor het Planningsbesluit IVF;

2000-heden (kroon)lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, waar zij de portefeuille medisch-specialistische zorg beheert en levert als zodanig een belangrijke bijdrage aan het rapport over de effectieve bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (2004).

2002-heden lid van de Klankbordgroep Hoogtechnisch Draagmoederschap; als zodanig leverde zij een belangrijke bijdrage aan de behandeling waardoor vrouwen zonder eigen baarmoeden toch een genetisch eigen kind kunnen krijgen;

1997-heden lid van het College van Alumni van de RUG.

---
Haren, 1 juni 2005

Nadere informatie: mw. I.M. Ousema-Wieringa, bestuurssecretariaat 050-5339850.

Bron: persbericht gemeente Haren