Onderzoeksrapport UvT


Onderzoeksrapport UvT


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Floor Boumans [f.boumans@uvt.nl].

--------------------------------------------------------------------------------

De man/vrouw verdeling in hogere wetenschappelijke functies is al jarenlang een punt van zorg in academisch Nederland. De Universiteit van Tilburg is daarin geen uitzondering; slechts 9% van de UvT-hoogleraren is vrouw. Vanuit een kwaliteitsoogpunt vindt de UvT het van belang dat het aandeel vrouwen in hogere functies de komende tijd groeit.

Beleidsmaatregelen
Samen met faculteitsbesturen en vrouwelijke wetenschappers, is een set aan beleidsmaatregelen geformuleerd voor de periode 2007-2010. Deze maatregelen betreffen o.a.:
Een grootschalig onderzoek naar de oorzaken van de geringe doorstroom binnen faculteiten. (de interviews hebben reeds plaatsgevonden)
Het continueren van het mentoraat voor vrouwelijke UD's. (start januari 2008)
Onderzoek naar de mogelijkheid van kinderopvang op de campus (voorjaar '08)
Daarnaast hebben faculteiten een facultair plan van aanpak gemaakt. Deze worden besproken in het Bestuursoverleg van november.

Bron: https://www.uvt.nl/medewerkers/vrouwen.html