3e Ambassadeursnetwerk, prof.dr. Sevil Sarivildiz


3e Ambassadeursnetwerk, prof.dr. Sevil Sarivildiz

Iedere deelnemer stelt 3 actiepunten op waaraan in het ambassadeursjaar binnen de eigen organisatie zal worden gewerkt. Sevil had de volgende punten:
1. Werving & Selectie-procedure verbeteren,
2. Coaching / cursussen voor jonge vrouwelijke talenten,
3. Via formele en informele weg inhaken bij de door het CvB opgestarte cultuurveranderingproces.
Deze zijn door het CvB TU Delft overgenoemen en waargemaakt.

Onder downloads is de powerpoint-presentatie te lezen die Sevil Sarivildiz voor de verschillende gremia binnen de TU Delft in het kader van haar ambassadeurschap om de vrouwen heeft gepresenteerd.

Download