Aanwezigheid van vrouwen in bestuur heeft bescheiden positief effect op winstgevendheid


Aanwezigheid van vrouwen in bestuur heeft bescheiden positief effect op winstgevendheid

Rijksuniversiteit Groningen

Vrouwelijke bestuurders, bestuurscommissies en bedrijfsprestaties

Nu gendergelijkheid steeds hoger op de maatschappelijke agenda komt te staan, groeit wereldwijd de hoeveelheid regelgeving over de positie van vrouwen binnen bedrijven. Een voorbeeld hiervan zijn vrouwenquota voor raden van bestuur. Hoewel het aantal vrouwen in grote bedrijven in de Verenigde Staten en de Europese Unie al enorm is gestegen, zijn vrouwen in de bestuurskamers nog steeds ondervertegenwoordigd. Volgens voorstanders van genderdiversiteit op bestuursniveau hebben vrouwelijke bestuurders een positief effect op het bestuur en de prestaties van bedrijven. In een aantal recente studies wordt echter gesuggereerd dat genderdiversiteit geen effect heeft op de bestuursprestaties, en sommige onderzoeken spreken zelfs van een negatief effect. Maar als we eens wat beter naar de gegevens kijken, komen wij toch tot een andere conclusie. 

Lees verder op rug.nl | Read the research paper (English) at ssrn.ocm