Moniek Tromp wint NWO-Athenaprijs 2017


30 Nov 2017

Moniek Tromp wint NWO-Athenaprijs 2017

Moniek Tromp / NWO

Chemicus Moniek Tromp ontvangt op 6 december tijdens het chemiecongres CHAINS de Athenaprijs 2017 van NWO. De prijs beloont excellente vrouwelijke chemici die een rolmodel vormen voor andere onderzoekers. Prof. dr. Tromp ontvangt de Athenaprijs voor haar originaliteit en creativiteit in haar onderzoekslijn en haar langdurige, moedige inzet voor gendergelijkheid, zowel in de academische wereld als op de basisschool.

Moniek Tromp is universitair hoofddocent sustainable materials characterisation  bij het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (Universiteit van Amsterdam). Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en toepassing van operando spectroscopie; het karakteriseren van chemische reacties in materialen zoals batterijen en katalysatoren. De jury noemt Tromp een pionier op dit gebied. Ook haar activiteiten buiten de wetenschap krijgen veel lof van de jury; zo was Tromp Gender Equality Officer aan de Technische Universiteit München en werkt zij momenteel samen met basisscholen en VHTO (Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) aan onderwijslijnen over gender bias en over wetenschap en techniek.

De Athenaprijs: vrouwelijke chemici in de spotlight
Met de jaarlijkse Athenaprijs vestigt NWO de aandacht op excellente vrouwelijke chemici, die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten. Naast wetenschappelijke excellentie is hun bijdrage aan bijvoorbeeld onderwijs-, bestuurs-, voorlichtings- en/of andere maatschappelijk relevante activiteiten een belangrijk criterium voor het ontvangen van de prijs. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwelijke rolmodellen andere vrouwen helpen hun wetenschappelijke carrière door te zetten. De Athenaprijs brengt deze rolmodellen voor het voetlicht en is hiermee een stimuleringsprijs. De Athenaprijs bestaat uit een bedrag van 25.000 euro, een beeldje en persoonlijk mediapakket.