Deel 2 van het drieluik over machtsmisbruik en seksuele intimidatie in de wetenschap


30 Nov 2017

Deel 2 van het drieluik over machtsmisbruik en seksuele intimidatie in de wetenschap

ScienceGuide

Instellingen leggen gedragscodes vast en hebben hun eigen klachtenprocedures. Seksuele intimidatie is ook opgenomen in de cao: “Mede ter bevordering van het welzijn in de werksituatie willen partijen ongewenst gedrag waaronder (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie uitbannen.” Toch blijkt uit de verhalen die bij ons zijn beland dat universiteiten tekortschieten bij het creëren van een veilige werkcultuur. Zo vertelt een hoogleraar: “Wat ik zelf aan de kaak wil stellen is het systeem. Waardoor het ook erg moeilijk is om een recht of een ruimte te claimen. Dat is in mijn ervaring het grootste probleem.”

Lees verder op scienceguide.nl

Deel 2: Dan blijkt dat de macht de macht beschermt.

Deel 1: Hij is hoogleraar, jij bent maar UD.