Dr. Marieke van den Brink: Behind the Scenes of Science


28 Apr 2009

Dr. Marieke van den Brink: Behind the Scenes of Science

Op dinsdag 7 april heeft Marieke van den Brink (1978) cum laude behaald met de verdediging van haar proefschrift Behind the Scenes of Science. Gender practices in the recruitment and selection of professors in the Netherlands. De samenvatting van haar proefschrift citerend (pag. 271): "Dit proefschrift gaat over de wijze waarop de meest invloedrijke wetenschappers worden benoemd. Het bestuderen van benoemingspraktijken van hoogleraren vergroot de kennis over het academische evaualtiesysteem en geeft een verklaring voor de langzame toename van gendergeljikheid in de hoogste functies aan Nederlandse universiteiten. Benoemingen van hoogleraren worden beschouwd als cruciale gebeurtenissen in de reproductie van genderongelijkheid in academische organisaties. Hoogleraarsposities vormen immers een toegangspoort tot de machtige posities die de standaarden van het academische veld organiseren, inclusief de huidige constructies van wetenschappeljike kwaliteit. Ondanks het feit dat diverse nuiversiteiten, de overheid en tweede geldstroom financiers als NWO de laatste jaren extra geld vrij hebben gemaakt voor stimuleringsbeleid voor vrouwelijke wetenschappers, verloopt de doorstroom van vrouwen naar hogere functies via reguliere procedures zeer moeizaam. Met elf procent vrouwelijke hoogleraren behoort Nederland tot de hekkensluiters van Europa; alleen Duitsland, België en Malta laten we achter ons."

 U kunt dit proefschrift bij de auteur bestellen via: mcl.vandenbrink@fm.ru.nl