Vici toekenning voor prof.dr. Clara Mulder en prof.dr. Judith Klumperman


Vici toekenning voor prof.dr. Clara Mulder en prof.dr. Judith Klumperman

Het gaat goed met de vrouwelijke hoogleraren. Clara Mulder en Judith Klumperman kregen in december 2004 beiden een Vici toekenning.

Mini-maagjes in de cel
prof. dr. (Judith) Klumperman 09-08-1961, UMC Utrecht – Celbiologie Cellen nemen voedsel op dat verteerd wordt in de 'mini-maagjes' van de cel, de lysosomen. Lysosomen spelen ook een belangrijke rol bij uiteenlopende processen als bloedstolling, pigmentatie en het afweersysteem. Talrijke ziekten worden veroorzaakt doordat de lysosomen niet goed werken. Dit onderzoek zal inzicht geven in de vorming van lysosomen in gezonde en zieke cellen.

De invloed van familie op woning- en woonplaatskeuze prof. dr. C.H. (Clara) Mulder 30-11-1962, UvA – Amsterdam Study Centre for the Metropolitan Environment In hoeverre spelen de woonplaatsen en andere kenmerken van familieleden een rol bij waar en hoe mensen wonen? Deze vraag wordt beantwoord met gegevens uit een recent uitgevoerd groot onderzoek naar familiebanden in Nederland en uit het Bevolkingsregister. Het onderzoek zal onder andere kennis opleveren over de rol van familie bij het ontstaan van etnisch gescheiden woonwijken.

bron: www.nwo.nl