Prof. dr. Diane Pecher


Prof. dr. Diane Pecher

Diane Pecher is benoemd op de bijzondere leerstoel Cognitie en Mentale Representatie, bij het Departement Psychology, Education and Child Studies. De leerstoel is ingesteld door het Erasmus Trustfonds.