Oratie A.M.T. Bosman


Oratie A.M.T. Bosman

Pedagogische Wetenschap; Koorddansen tussen Kunst en Kunde

Op 26 september 2008 hield prof. dr. Anna M.T. Bosman (Beneden Leeuwen, 1956) haar oratie. Zij werd op 1 november 2007 benoemd tot hoogleraar Dynamiek van leren en ontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij richt zich in haar onderzoek vooral op leerprocessen van kinderen en jeugdigen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Met haar onderzoek naar evidence-based therapieën en behandelingen probeert ze een brug te slaan tussen de psychologische theorie en de pedagogische praktijk.

Ons lichaam speelt een belangrijke rol bij mentale processen, leren lezen, rekenen of onthouden. Taal is gebaseerd op actie, stelt Anna Bosman, hoogleraar Dynamiek van leren en ontwikkeling, in haar oratie. Beginnende lezers gebruiken hun hele lichaam: ze spreken elke letter van het woord hardop uit, waarbij mond en vingers ondersteuning geven aan de verschillende klanken. Een kind dat leert lezen spreekt de letters van een woord afzonderlijk uit, wijst de letters aan en in sommige leesmethodes maakt het kind gebaren bij het uitspreken van bepaalde klanken. De idee van ‘belichaamde cognitie’ bevat een aanknopingspunt voor het reken- en taalonderwijs: verbetering van motoriek verbetert indirect de schoolse vaardigheden, maakt Bosman duidelijk. Ze geeft daarvan in haar rede diverse voorbeelden.

Haar oratie is te downloaden vanaf de homepage van haar website www.annabosman.eu