L’Oreal-Unesco Award 2008 life sciences


L’Oreal-Unesco Award 2008 life sciences


De voordracht dient vergezeld te gaan van een korte motivatie (1 à 2 pagina's), waarin de kwaliteit en de relevantie van het werk worden toegelicht, en een cv van de kandidate.

Nominaties dienen voor 1 mei 2007 te worden gezonden aan KNAW, secr. Afdelingen, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw Pauline Mol op tel 020-5510.702 of e-mail pauline.mol@bureau.knaw.nl.

Bron: https://www.knaw.nl/cfdata/nieuws/laatstenieuws_detail.cfm?nieuws__id=538