De mythe van de voltooide emancipatie


De mythe van de voltooide emancipatie

Door Henriëtte Prast

De emancipatie van de vrouw is voltooid. Het werk is af. Dat is slechts schijn volgens hoogleraar en D66-senator Henriette Prast. Hoewel er veel is verbeterd is er van gelijke kansen voor vrouwen allerminst sprake en waar voorheen sprake was van expliciete discriminatie is deze verschoven naar impliciete discriminatie. Voor een nieuw kabinet is er nog veel werk aan de winkel om het potentieel van vrouwen in de Nederlandse samenleving tot volle ontwikkeling te brengen. 

Lees verder