VICE: Nederlandse vrouwelijke wetenschappers over seksisme op de werkvloer


VICE: Nederlandse vrouwelijke wetenschappers over seksisme op de werkvloer

door Carleen de Jong

In de wereld van wetenschap is een vrouw, vooral in de hooglerarenkamer en in belangrijke besturen, nog een vrij zeldzaam verschijnsel. Het gaat iets beter dan voorheen, maar in 2016 was 18 procent van de hoogleraren een mens met een vagina, en door onverdedigbare salarisverschillen lopen vrouwen miljoenen mis.

Lees verder