dem. minister Bussemaker ontvangt LNVH-penning voor inzet doorstroom vrouwen in de wetenschap


14 Jun 2017

dem. minister Bussemaker ontvangt LNVH-penning voor inzet doorstroom vrouwen in de wetenschap

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren overhandigde vanochtend op het ministerie van OCW de LNVH-penning aan dem. minister Jet Bussemaker. Zij ontving de penning voor de politieke aandacht die zij tijdens haar ambtstermijn genereerde voor de positie van vrouwen in de wetenschap en voor haar daadkrachtige inzet en heldere boodschap op dit thema.

De overhandiging vond plaats na een overleg tussen dem. minister Bussemaker en het LNVH over de waarborging van de politieke urgentie voor genderdiversiteit in het komende kabinet. Een gesprek dat er voor diende te zorgen dat de gegenereerde aandacht voor dit onderwerp niet als sneeuw voor de zon verdwijnt onder een nieuwe bewindvoerder.

De LNVH-penning is bij oprichting van het LNVH in zeer kleine oplage geslagen en wordt slechts in bijzondere gevallen uitgereikt aan personen die op uitzonderlijke wijze hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van de missie van het LNVH: een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap. Slechts vijf vrouwen gingen dem. minister Bussemaker voor: de oprichters van het LNVH hoogleraren Bertien Collette, Els Goulmy en Tineke Willemsen en oud-minister van OCW Maria van der Hoeven.