LNVH en OPZIJ lanceren 'LNVH OPZIJ wisselleerstoel'


1 Jun 2017

LNVH en OPZIJ lanceren 'LNVH OPZIJ wisselleerstoel'

Nederland scoort slecht als het aankomt op gelijke kansen in de wetenschap. Daar waar het begin van de pijplijn voor meer dan de helft met vrouwelijke studenten is gevuld, blijft er aan het einde een schamele 18% vrouwelijke hoogleraren over. De uitstroom van vrouwen uit de wetenschap is groot. Daardoor blijft veel talent onbenut. LNVH en OPZIJ lanceren daarom een gezamenlijke wisselleerstoel ter bevordering van de doorstroom van vrouwen in de wetenschap.

De LNVH-OPZIJ wisselleerstoel is in het leven geroepen om een impuls te geven aan de carrière van vrouwelijke wetenschappers in de hoogste echelons van de Nederlandse wetenschap. Daarnaast is de wisselleerstoel specifiek bedoeld om onderzoek naar gendergerelateerde thema's te ondersteunen en zichtbaarder te maken.

De leerstoel heeft een looptijd van twee jaar en dient als opstap naar een gewoon hoogleraarschap, aansluitend op de wisselleerstoelperiode. Voor de leerstoel komen alle wetenschapsgebieden in aanmerking. Het onderzoek van de leerstoelhouder dient een duidelijk aantoonbare link te hebben met gendervraagstukken. De leerstoelhouder stelt zelf het specifieke thema (leeropdracht) van de leerstoel voor.

In 2017 is het honderd jaar geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar, Johanna Westerdijk, werd benoemd. We staan dit jaar dan ook stil bij 100 jaar vrouwelijke hoogleraren en vieren dat met allerlei initiatieven. Het LNVH en OPZIJ willen de aandacht voor vrouwen in de wetenschap ook na het Westerdijkjaar vasthouden. Het lanceren van deze wisselleerstoel past in die gedachte.         

Kandideren voor de wisselleerstoel kan vanaf vandaag. Deadline voor indiening: 13 juli. Nog in het Westerdijkjaar zal de eerste LNVH OPZIJ wisselleerstoelhouder worden benoemd.

Meer informatie over de leerstoel en over de indieningsprocedure vindt u hier. Vragen? Neem dan contact op met het bureau via 030 600 1361 of info@lnvh.nl.