Coaches gaan jong artsentalent begeleiden


Coaches gaan jong artsentalent begeleiden


Coaches gaan jong artsentalent begeleidenErvaren leden van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) gaan andere vrouwelijke artsen concreet helpen bij hun carrièreopbouw. De VNVA heeft hiertoe tijdens een startbijeenkomst medio oktober coaches, mentoren en ambassadeurs benoemd. ‘Om ten minste 50% vrouwelijke artsen in alle specialismen en in hogere functies te realiseren, is begeleiding op maat of het coachen van ambitieuze vrouwelijke kandidaten noodzakelijk’, zo zei prof. dr. Betty Meyboom-de Jong, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde tijdens de startbijeenkomst.

De benoemingen zijn het vervolg op de afspraak tussen de Orde van Medisch Specialisten en de VNVA om gezamenlijk artsentalent op te sporen en te coachen. Deze afspraak hebben prof. dr. Pieter Vierhout, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten en dr. Irene Hellemans, VNVA voorzitter, in mei gemaakt tijdens het debat ‘De Top in balans, vrouwelijk artsentalent beter benut’ in De Rode Hoed te Amsterdam.

Coaching inspireert
Steeds meer vrouwen kiezen voor het artsenvak. Inmiddels is 70% van de eerstejaars studenten Geneeskunde vrouw. In de top van de medische wereld liggen de verhoudingen juist andersom: op meer dan negen van de tien richtinggevende posities zit een man. Met elk trede omhoog, neemt het aantal vrouwen af. De balans kan dus beter, ook in het belang van de organisatie. Tijdens de startbijeenkomst werd hier vanuit verschillende invalshoeken op ingegaan. Drs. Anna Hinze, psychiater, psychotherapeut en coach, legde uit dat het om een cultuurverandering gaat waarvoor visie en strategie nodig zijn. Ze hield de ruim veertig aanwezigen voor hoe een coach het strategisch denken van vrouwelijke artsen kan stimuleren en kan helpen bij het bewust worden van ambities. Drs. Caty Asscher-Sonius, die bedrijven ondersteunt om vrouwelijk talent en leiderschap te stimuleren, gaf helder de strategie, processen en rituelen weer om tot een betere balans tussen mannen en vrouwen te komen. Een coach of mentor ben je niet vanzelf; er worden eisen en grenzen gesteld. Drs. Nelleke Nicolai, psychiater-psychotherapeut, zette onder de noemer do’s en don’ts de definities, voorwaarden en valkuilen uiteen en pleitte voor goede ondersteuning van de VNVA coaches en mentoren. Een inspirerende coach voor jonge vrouwelijke collegae is vanzelfsprekend ook een goede VNVA ambassadeur, betoogde dr. Irene Hellemans, cardioloog en VNVA voorzitter. De missie van de vereniging luidt immers ‘De VNVA versterkt de positie van vrouwelijke artsen en de aandacht voor seksespecifieke geneeskunde. De leden van de VNVA ondersteunen en inspireren elkaar.’ Onder de leiding van prof. dr. Anneke van Doorne-Huiskes, hoogleraar sociologie en organisatieadviseur, vulden de deelnemers in kleinere groepsdiscussies de voorwaarden en acties in om als coach, mentor en ambassadeur de vrouwelijke artsentalenten te begeleiden. De VNVA zal de benoemde leden ondersteunen door het faciliteren van trainingen, intervisiegroepen en netwerkbijeenkomsten.

Voor vrijwel elk medisch specialisme is een coach beschikbaar. Er zullen verschillende wegen worden uitgezet om jonge talenten in contact te brengen met de coach of mentor. De VNVA site gaat hierbij een cruciale rol vervullen. Alle benoemde coaches, mentoren en ambassadeurs zullen zich hierop in de nabije toekomst presenteren.