Presentatie Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006


Presentatie Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006

Tijdens het VSNU-Café presenteerde op 28 september 2006 ir. J.E.J. (Joris) van Bergen, voorzitter van Stichting De Beauvoir, de Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006. De monitor is een uitgave van Stichting De Beauvoir in samenwerking met de VSNU, EQUALproject Participatie als Prioriteit en het LNVH. De monitor geeft onder andere inzicht in de doorstroom van vrouwelijk talent binnen de wetenschap.

Het EQUAL-project "Participatie als Prioriteit", het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en de VSNU hebben de Monitor samen met Stichting de Beauvoir opgesteld. De monitor wil een handreiking zijn waarmee besturen van universiteiten actief beleid kunnen ontwikkelen, specifiek voor de instelling en voor de daar aanwezige wetenschapsgebieden.

De monitor laat zien dat het aandeel vrouwen in wetenschappelijke functies sinds 1990 langzaam maar zeker is toegenomen. Er is een stijgende lijn te zien van vrouwen die doordringen tot de functies van universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar. Maar toch geldt nog steeds: hoe hoger de functie, hoe minder vrouwen. De Monitor geeft cijfers over vrouwelijke studenten en wetenschappers en analyseert de doorstroming naar alle functies op de academische carrièreladder en de belemmeringen daarbij.

In de monitor is getalsmatig te zien hoe de verhoudingen liggen.

U kunt hier de pdf-tekst lezen onder downloads.

Download