LNVH jaarverslag 2016 beschikbaar


20 Apr 2017

LNVH jaarverslag 2016 beschikbaar

Daar waar 2015 voor het LNVH in het teken stond van vernieuwing, vormde 2016 een jaar van stabiliteit en doorpakken. De aandacht werd verlegd van denken naar doen, niet alleen binnen het LNVH, maar juist ook in onze boodschap naar buiten. De focus op versnelling, waarbij het nemen van ‘bold decisions’ niet wordt geschuwd, werd geïntensiveerd. Hetgeen het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren het afgelopen jaar aan activiteiten heeft ondernomen om dit te concretiseren, staat beschreven in het jaarverslag dat u hier kunt inzien.

Het LNVH is de subsidieverstrekkers OCW en NWO, en FOM (na 2016 NWO-I) waar het LNVH is ingebed, ook dit jaar weer zeer erkentelijk voor hun steun. Grote dank gaat tevens uit naar alle aangeslotenen en partnerorganisaties die zich hebben ingezet voor het LNVH en samen met ons hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van onze doelstelling: een evenredige man-vrouwverdeling in de Nederlandse wetenschap.

Een printversie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@lnvh.nl.