Een miljoen voor vrouwen in de wetenschap


Een miljoen voor vrouwen in de wetenschap

De halfjaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, op woensdag 8 november 2006 in het Academiegebouw Universiteit Utrecht, werd geopend in aanwezigheid van minister Maria van der Hoeven (OCW). De minister was speciaal aanwezig om aan de voorzitter van de st.lnVH, prof.dr. Els Goulmy, een brief te overhandigen waarin zij meedeelt een royale subsidie te zullen verlenen voor de komende 4 jaar.

Minister Van der Hoeven stelt een miljoen euro beschikbaar aan de Stichting Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) voor de periode 2007-2010. De minister maakte dit vandaag bekend bij de halfjaarlijkse bijeenkomst van het LNVH in Utrecht. Het LNVH zet zich in voor een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap. Via haar netwerk- en mentoringfunctie zorgt de stichting ervoor dat meer vrouwen daadwerkelijk worden benoemd in functies aan de top van de wetenschap.

Het LNVH gaat ook een nauwere samenwerking aan met het Centrum voor Gender en Diversiteit (CGD) van de Universiteit Maastricht, dat de zogeheten Europese EQUAL-stimuleringsprojecten uitvoert, gericht op gelijke participatie van mannen en vrouwen.In deze projecten wordt de opgedane expertise binnen het CGD op het gebied van genderstudies in de praktijk gebracht. Voortbouwend hierop zal gezamenlijk gewerkt worden aan de aansluiting van Nederland in onder meer Europese projecten, gericht op doorstroom van vrouwelijke universitaire docenten en universitaire hoofddocenten naar hoogleraarschap. Daarnaast zal deze samenwerking resulteren in een gezamenlijk webportaal, waar alle informatie over gender gerelateerde onderwerpen beschikbaar is, zoals onderzoek, best practices en evenementen.

Vorige week ontving minister Van der Hoeven het rapport 'Gender en Excellence', een onderzoek naar mogelijke gender-afwijkingen in selectiemechanismen voor hogere functies binnen universiteiten'. Het rapport stelt dat de doorstroming van vrouwen in hogere posities in de wetenschap nog lang niet goed genoeg is, waardoor de doelstelling om in 2010 in Nederland 15 procent vrouwelijke hoogleraren te hebben in gevaar komt.

U kunt hier de tekst van de speech van de minister lezen onder downloads.

Download