Call open: Westerdijk Talentimpuls


4 Apr 2017

Call open: Westerdijk Talentimpuls

100 extra vrouwelijke hoogleraren

Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke hoogleraar, prof. dr. Johanna Westerdijk, werd benoemd. Anno 2017 is het percentage vrouwelijke hoogleraren met 18% nog altijd een van de laagste in Europa. Zonder extra maatregelen zal er pas in 2054 een evenwichtige man-vrouw balans onder hoogleraren zijn bereikt . Als extra impuls voor het benutten van alle wetenschappelijk talent in Nederland heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan ook besloten eenmalig M€ 5 beschikbaar te stellen voor de benoeming van 100 vrouwelijke hoogleraren. Met deze extra investering in het ‘Westerdijk-jaar’ worden universiteiten aangespoord om meer werk te maken van het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren, bovenop de streefcijfers die zij zich voor 2020 hebben gesteld. NWO voert dit programma voor het ministerie uit.

Meer informatie